Ochrona klasycznego samochodu lub motocykla, łodzi czy innych przedmiotów muzealnych przed korozją oraz rozwojem bekterii i grzybów przy pomocy systemu kontroli wilgotności , opartego na osuszaczu adsorpcyjnym lub hybrydowym.
26 listopada 2021

Jak osuszać halę przemysłową?

Problemy związane z usuwaniem nadmiaru wilgoci dotyczą elementów konstrukcyjnych budynku, które wskutek uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych zostały narażone na długotrwały kontakt z wodą. Przyczyną zawilgocenia może być awaria instalacji wodnej bądź kanalizacyjnej, a także podtopienie czy zalanie wynikające np. z ulewnego deszczu połączonego z defektem odwodnień lub ich zbyt małą przepustowością. Konieczność pozbycia się wilgoci może też łączyć się z wykonywaniem różnych prac, które doprowadziły do zmiany parametrów powietrza. W większości przypadków rozwiązaniem kłopotów tego rodzaju jest użycie osuszaczy powietrza. Przyjrzyjmy się bliżej dostępnym technologiom i zobaczmy, które sprawdzą się najlepiej.

Osuszanie nagrzewnicami

Naturalne procesy osuszania się zwykle dość długotrwałe, najlepsze rezultaty będzie więc można osiągnąć wspomagając je odpowiednimi urządzeniami. Wśród różnych technologii osuszania dużą popularnością cieszy się osuszanie z użyciem nagrzewnic, osuszanie kondensacyjne oraz adsorpcyjne. W przypadku osuszania nagrzewnicami w grę wchodzi nagrzanie wnętrza obiektu do stosunkowo wysokiej temperatury, która przyspiesza proces odparowywania wody z powierzchni. Ograniczeniem tej metody jest jednak grubość osuszanego elementu – jeśli będzie ona znaczna, wilgoć z wnętrza nie będzie efektywnie transportowana na powierzchnię.

Osuszanie kondensacyjne i adsorpcyjne

Osuszanie kondensacyjne pozwala na skraplanie wilgoci zawartej w powietrzu. Odbywa się w specjalnych urządzeniach, które ochładzają powietrze do poziomu poniżej punktu rosy, co sprawia, że para wodna może osadzać się na zimnej powierzchni. Redukcja wilgotności pozwala na wydostawanie się wody na zewnątrz przegrody np. posadzki lub ściany. W przypadku osuszania adsorpcyjnego woda wchłaniana jest przez sorbent, czyli specjalnie dobraną substancję znajdującą się w elemencie, przez który przepływa powietrze. Co ważne, ich działanie jest niezależne od temperatury. Bardzo często korzysta się też z urządzeń hybrydowych łączących adsorpcję z kondensacją.

 

HUMAC OSUSZANIE NAWILŻANIE OCZYSZCZANIE CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA