jonizator
25 września 2021

Jak działa oczyszczacz z jonizatorem powietrza?

Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu to cząsteczki różnych substancji o niewielkich rozmiarach, które tworzą rodzaj aerozolu. Ze względu na swoją masę są w stanie dość długo unosić się w otoczeniu, trafiając zarówno do płuc osób, które nim oddychają, jak i do pobierających powietrze różnych typów urządzeń. Z uwagi na ich potencjalnie szkodliwe działanie – wśród nich mogą znajdować się m.in. drobiny metali ciężkich, związki o wysokiej toksyczności czy wirusy – potrzebne są skuteczne mechanizmy, które umożliwią ich eliminację. Oczyszczanie i uzdatnianie powietrza pozwalające na usuwanie zanieczyszczeń może wykorzystywać różne technologie, jednak do najskuteczniejszych należy jonizacja powietrza.

Jak przebiega jonizacja powietrza?

Jonizacja powietrza to proces, w którym doprowadza się do rozbicia tlenu na jony ujemne. Jest to możliwe np. za sprawą technologii igłowej jonizacji dwubiegunowej (Needlepoint Bipolar Ionization – NPBI) opracowanej przez firmę Global Plasma Solutions (GPS). Pozwala ona na rozbicie cząsteczek za sprawą przepływu energii elektrycznej o bardzo wysokim napięciu sięgającym kilkunastu kilowoltów. Co ważne, działanie urządzeń wykorzystujących NPBI nie powoduje powstawania ozonu, który wykazuje wysoką reaktywność i w większych ilościach może działać niekorzystnie lub wręcz powodować zatrucia. Wytwarzane w procesie jonizacji aniony tlenu są następnie uwalniane do otoczenia. W wielu urządzeniach jonizacja powietrza jest uzupełniania innymi procesami, np. filtracją mechaniczną z zastosowaniem filtrów HEPA.

W jaki sposób zjonizowane cząsteczki oczyszczają powietrze?

Aniony tlenu oczyszczają powietrze, działając na kilka sposobów. Ze względu na swoją polaryzację są one w stanie dołączać się do innych cząsteczek, przez co doprowadzają do ich grupowania, zwiększenia masy i opadania za sprawą grawitacji. Mogą również inicjować reakcje rozkładu lotnych związków organicznych na prostsze substancje, a także w przypadku wirusów czy zarodników grzybów uszkadzać ich białka powierzchniowe.

 

HUMAC OSUSZANIE NAWILŻANIE OCZYSZCZANIE CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA